Αντιγόνου 15, Δράμα

  • 0

    No products in the cart.

Αντιγόνου 15, Δράμα

SANOFI

Οι ομάδες Έρευνας & Ανάπτυξης της Sanofi εργάζονται απευθείας με τους ασθενείς, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τις προτεραιότητες, τις εμπειρίες και τις ανάγκες τους, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ακούγοντας με προσοχή τους ασθενείς και εστιάζοντας στη μετάφραση της εμπειρίας τους σε πράξη, από τα πρωιμότερα στάδια ανάπτυξης μέχρι τις κλινικές μελέτες και τα στάδια που ακολουθούν, οι ερευνητές μας μπορούν να αναπτύσσουν νέες λύσεις υγειονομικής φροντίδας που προσφέρουν σημαντικές εκβάσεις, να καλύπτουν ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Οι ασθενείς ενημερώνονται για τις κλινικές μελέτες που ενδέχεται να είναι κατάλληλες για αυτούς μέσω του θεράποντος ιατρού τους. Μπορεί να αποφασίσουν να συμμετάσχουν με γνώμονα το ενδεχόμενο όφελος από μια καινοτόμο θεραπεία, ειδικότερα εάν έχουν στη διάθεσή τους περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές ή εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες επιλογές. Ορισμένοι μπορεί επίσης να αποφασίσουν να συμμετάσχουν επειδή επιθυμούν να υποστηρίξουν την κοινότητα των ασθενών ή να συμβάλλουν στην έρευνα για μια συγκεκριμένη θεραπεία.

Η Sanofi κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές μελέτες της σε δημόσια μητρώα ελεύθερης πρόσβασης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

Επενδύουμε στις Κλινικές Μελέτες και στη χώρα μας!

Στην Ελλάδα διαθέτουμε Τμήμα Κλινικών Μελετών στελεχωμένο από επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στο χώρο της κλινικής έρευνας και δυναμική παρουσία στους σχετικούς Θεσμικούς Φορείς της χώρας καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες ειδικούς στην παρακολούθηση των κλινικών μελετών.

Η δραστηριότητά μας εκτείνεται κυρίως στις θεραπευτικές περιοχές της ανοσολογίας, της ογκολογίας, της αιματολογίας, της πολλαπλής σκλήρυνσης και των σπάνιων νοσημάτων*.

Στη δραστηριότητά μας τοπικά συμμετέχουν τα σημαντικότερα και πλέον εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, βρίσκονται σε εξέλιξη 25 κλινικές μελέτες, οι οποίες διεξάγονται σε σχεδόν 100 Ερευνητικά Κέντρα, με τη συμμετοχή περίπου 400 ασθενών, ενώ 8 ακόμα κλινικές μελέτες προβλέπεται να ξεκινήσουν στο προσεχές χρονικό διάστημα

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων