Αντιγόνου 15, Δράμα

  • 0

    No products in the cart.

Αντιγόνου 15, Δράμα

Express Pick-up

Η παραπάνω διεργασία πραγματοποιείται με στόχο την αποφυγή συνωστισμού στον χώρο αναμονής του φαρμακοπωλείου των ευπαθών ομάδων. Δέν αποσκοπεί στην αποστολή φαρμάκων στον χώρο του ασθενούς καθώς αντιτίθεται στην φαρμακευτική νομοθεσία. Η χρήση της παραπάνω φόρμας απο τον χρήστη, αυτομάτως δηλώνει ρητά την συγκατάθεσή του στους όρους χρήσης της σελίδας.

Με βάση την Ελληνική Νομοθεσία η πώληση φαρμάκων εξ αποστάσεως με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύεται όπως και η εξ αποστάσεως εκτέλεση ιατρικών συνταγών. Εξυπακούεται πως το ίδιο ισχύει για τις πωλήσεις φαρμάκων εκτός Ελλάδος όπως για παράδειγμα στην Κύπρο, την Γερμανία ή άλλες χώρες.